VYTVORENIE REZERVÁCIE

Na lekcie a podujatia v štúdiu Arteria - Centrum si rezervujete miesto vopred cez rezervačný systém.
 1. Vytvorením rezervácie akceptujete Rezervačný poriadok Arteria - Centrum. Vaša rezervácia sa považuje za záväznú, preto ju prosím uskutočnite iba v prípade seriózneho záujmu.
 2. Vytvoriť rezerváciu je možné nasledovne:
  A) Facebook: Kliknutím na tlačidlo „Zarezervujte si cvičenie“.
  B) Webstránka: Kliknutím na tlačidlo „Rozvrh“.
 3. Rezervačný systém ponúka aktuálny Rozvrh. Kliknutím na konkrétnu lekciu, o ktorú máte záujem sa dostanete ďalej.
 4. Ak ste nový používateľ, vytvorte si účet kliknutím na políčko VYTVORENIE ÚČTU. Úvodná on-line registrácia vyžaduje, aby ste vyplnili krok po kroku: telefónne číslo, meno, priezvisko, platný e-mail (súkromný mail) a heslo, ktoré chcete používať. Vzápätí je potrebné odoslať z uvedeného telefónneho čísla bezplatnú sms s textom, ktorý vám ukazuje na obrazovke pri registrácii. Po odoslaní sms je potrebné potvrdiť odoslanie na obrazovke a tým dokončíte registráciu.
 5. Pri výbere lekcie sledujte: dátum, čas a druh cvičenia, kde sa prihlasujete. Rezervačný systém sa otvára na 2 týždne dopredu. Pod jedným účtom je možné rezervovať iba jednu osobu na lekciu. V prípade, že chcete ísť viacerí na lekciu je potrebné sa registrovať a oznámiť to na tel. číslo 0915 133 479.
 6. Systém zobrazuje pri každej lekcii maximálnu kapacitu, ako aj aktuálnu naplnenosť. V prípade zrušenia lekcie zo strany štúdia z technických príčin, sú všetci prihlásení kontaktovaní najneskôr hodinu pred lekciou.
 7. Na cvičenie sa môžete rezervovať aj keď nie je voľné miesto. Zaujmete pozíciu Náhradník. Uvoľnené miesto obsadí prvý náhradník. Rezervácie vytvorené po naplnení lekcie sú v prípade uvoľnenia miesta automaticky použité na doplnenie kapacity podľa poradia vytvorenia. Návštevník dostane sms, kde je informovaný, že jeho rezervácia (lekcia, dátum a čas) bola povýšená z náhradníka na plnohodnotnú rezerváciu.
 8. Úspešná rezervácia je potvrdená na váš e-mail formou potvrdzujúcej Rekapitulačnej správy.
 9. Rezervované cvičenie vám pripomíname emailom  (3 hodiny pred lekciou). Ak Vám nebola doručená, neznamená, že sa cvičenie neuskutoční. Mohlo dôjsť iba k zlyhaniu technológie. Overte si prosím aktuálny stav telefonicky (0915 133 479). Správy majú iba pripomínajúci charakter, neslúžia na storno rezervovanej lekcie.
 10. Štúdio sa otvára 15 min. pred začiatkom lekcie a zamyká sa 5 minút pred začiatkom lekcie.

STORNO REZERVÁCIE

 1. Ak sa nemôžete cvičenia zúčastniť, rezerváciu prosím zrušte včas. Zrušenie rezervácie je možné iba elektronicky – najneskôr 12 hodín pred cvičením. 
 2. Zrušenie lekcie zo strany návštevníka:
  A) kliknutím na spätný odkaz ukazujúci na storno rezervácie
  B) v Správe Rezervácií (Vstup do systému, Moje rezervácie).
  Zrušenie rezervácie cez sms, mail alebo inou formou správy nemusí byť akceptované.
 3. Nezrušenú rezerváciu alebo rezerváciu zrušenú neskoro (t.j. menej ako 12 hod. pred lekciou) je strhnutý kredit. Ak nemáte zakúpené kredity je seriózne uhradiť lekciu pri vašom ďalšom cvičení. Takýto prístup je zodpovedný a fér pre lektora, ktorý vám venuje svoj čas a úsilie a tiež pre ostatných. Na lekciu je častokrát prihlásených niekoľko náhradníkov, ktorých svojim rozhodnutím neprísť (aj napriek sérii pripomienok cvičenia zo strany štúdia) oberáte o možnosť zrelaxovať. Snažíme sa o pestovanie obojstranného korektného prístupu.

Storno poplatky pri odhlásení sa z udalosti (workshop, seminár, kurz)

 • Odhlásenie sa v období 7-5 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 50% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 4-3 dní pred začatím workshopu alebo kurzu vraciame 30% z ceny.
 • Odhlásenie sa v období 2-0 dni pred začatím workshopu alebo kurzu uhradená čiastka sa nevracia.
 • Bezplatne je možné namiesto seba poslať náhradu.

ĎAKUJEME