Vážení klienti


upozorňujeme Vás, že od 15.6.2020 sa mení možnosť odhlásenia sa z rezervovanej hodiny,

najneskôr 12 hodín pred začatím hodiny v priestoroch JogaDom - interiér

a

najneskôr 3 hodiny pred začatím na JogaDom - záhrada. 

Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne ZRUŠIŤ hodinu konajúcej v JogaDom - záhrada v prípade nepriaznivého počasia!