Cenník

Prvá hodina ZDARMA                               (rezervácia potrebná)

Jednorázový vstup    - 5 €                        (rezervácia potrebná)


Permanentky: 

 Platnosť permanentky je 3 mesiace.

Pravidlá prihlasovania sa na hodiny:

  • Rezerváciu ranných lekcií jogy je potrebné (možné) vykonať do 7:00 hod. (lekcia Ashtanga Misore - do 6:00 hod.),                                inak inštruktor na hodinu nepríde.

  • Rezerváciu v popoludňajších hodinách je potrebné (možné) vykonať 1 hodinu  pred začiatkom lekcie jogy,                                             inak inštruktor na hodinu nepríde.

  • Prihlásenie na lekciu je záväzné.

  • V prípade, že sa prihlásite na lekciu, ktorej sa nezúčastníte, je vzhľadom na kapacitné obmedzenie štúdia nutné dodatočne vyplatiť!

Ďakujeme za pochopenie!

Platné od 1.1.2018

Copyright © 2017 všetky práva vyhradené Yoga, pilates studio