Cenník

Prvá hodina ZDARMA   fd2b86ba-1d9f-43d2-b5ab-5a47fe969f7epng                                    (rezervácia potrebná)

Jednorázový vstup    - 7 €                         (rezervácia potrebná)


Permanentky: 

 Platnosť permanentky je 3 mesiace.

Pravidlá prihlasovania sa na hodiny:

Rezerváciu ranných lekcií jogy je potrebné (možné) vykonať do 7:00 hod. (lekcia Ashtanga yoga Mysore - do 6:00 hod.), inak inštruktor na hodinu nepríde.


Rezerváciu v popoludňajších hodinách je potrené vykonať 1 hodinu pred začiatkom lekcie jogy, inak inštruktor na hodinu nepríde.


Prihlásenie na lekciu je záväzné!


Rovnako prihlásenie na KURZ je záväzné a je potrebné ho vždy vyplatiť na začiatku kurzu!
Z KURZU SA DÁ ODHLÁSIŤ LEN PO DOHOVORE S INŠTRUKTOROM!!!


V prípade, že sa prihlásite na lekciu, ktorej sa nezúčastníte, je vzhľadom na kapacitné obmedzenie štúdia nutné dodatočne vyplatiť!

Ďakujeme za pochopenie!

Platné od 1.10.2018

Copyright © 2018 všetky práva vyhradené Yoga pilates studio